Servisler

Gayrimenkul Bilgi Ürünleri


REIDIN'in ana ürünü, online gayrimenkul bilgi portalıdır. Portalda;
• Birçok kaynaktan alınmış gayrimenkul ilanları,
• Alım/Satım İşlem fiyat emsalleri,
• Gayrimenkul fiyat ve satış trendleri,
• Makroekonomik ve Demografik veriler,
• Şehir/ilçe/mahalle/sokak/bina düzeyinde bölgesel veriler,
• Gayrimenkul Fiyatları ve Endeksleri,
• Proje, Bina ve Şirket Veritabanları,
• Gelişmiş Coğrafi Bilgi Sistemleri Araçları,
• Otomatik Değerleme Modülü,
• Arz-Talep Verisi,
• Pazar Trend Analizi,
• Araştırma Raporları,
• Yerel, ülke ve internet medyası dahil tüm sektör haberleri bulunmaktadır.
Ürün ve servislerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşın

Gayrimenkul Endeksleri ve Trend Analizleri


REIDIN Gayrimenkul Endeksleri, belirli gelişmekte olan ülkelerin gayrimenkul fiyat ve trendlerini güvenilir ve tutarlı bir şekilde sunmak üzere tasarlanmıştır.

REIDIN Endeks Metodolojisi, bünyesinde bulunan akademisyenler ve sektör uzmanlarının oluşturduğu REIDIN Gayrimenkul Endeksleri Gözetim Komitesi tarafından geliştirilmiştir. Komite, istatistiki doğruluklarını ve bütünlükleri sağlamak için gayrimenkullerin niteliklerini, veri toplanması ve işlenme metodolojilerini, endeks oluşturulması ve hesaplanması kural ve prosedürlerini, aylık endeks üretimi ve diğer işlemleri incelemekte ve değişiklikler için önerilerde bulunmaktadır.

REIDIN Gayrimenkul Endekslerinin kapsadığı şehirler:

- Türkiye: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana, Antalya

- Birleşik Arap Emirlikleri: Abu Dabi

Veri Toplanması ve İşlenmesi


REIDIN'in gayrimenkul bilgi servisi çözümleri, güçlü bir veri toplama, araştırma ve analiz sistemi tarafından desteklenmektedir.

REIDIN, bilgi ortakları, saha veri toplama tecrübesi ve yerel araştırma ekipleriyle gayrimenkul sektöründeki uzmanlığını birleştirmektedir.

Ayrıca bankacılar, değerlemeciler, yatırımcılar, geliştiriciler, emlak ofislerinden oluşan yüzlerce üyesi sayesinde REIDIN, her müşteri grubunun veri gereksinimlerini anlamakta ve bu gereksinimleri karşılamak için özel çözümler üretmektedir.

Veri ve bilgi hiçbir zaman durağan olmadığı için REIDIN Veri Sistemi, güncel piyasa verilerini gerçek zamanlı olarak yansıtmak için tasarlanmıştır. REIDIN, finans kurumlarına, acente/danışmanlıklara, devlet kurumlarına ve geliştiricilere veri toplama, işleme, araştırma ve analiz hizmetleri sunmaktadır.

Örnek vaka çalışması 1:

Proje: Alternatif gayrimenkul yatırımları için piyasa araştırması.

Amaç: Yabancı bir gayrimenkul şirketi tarafından Türkiye'de yapılması planlanan alternatif gayrimenkul yatırımı için piyasa araştırmasına yönelik çalışmalar neticesinde, konseptin Türkiye'ye uygulanabilirliğini ölçmek; uygun görüldüğü takdirde piyasaya giriş stratejisinin oluştulumasına ve lokasyon, tip, büyüklük detaylarının belirlenmesine yol göstermek.

Veriler: REIDIN Endeks verileri, Türkiye genelinde makro ve mikro ölçekteki finansal göstergeler.

Metodoloji: En küçük yerleşim düzeyi bazında yapılan piyasa araştırmasında, amaca yönelik karlılık sağlayabilecek alternatif gayrimenkul yatırım yöntemleri; uygun verilerin belirlenmesi ve model oluşturulması neticesinde her bir uygun bölge için tip ve büyüklük bakımından kararlar alınmış; yatırım ve stratejinin bu yönde geliştirilmesine olanak sağlanmıştır.

Faydalar:

- Veri toplama ve işleme işlerini REIDIN'e devredin

- Veri toplama işlerini REIDIN'e devrederek para ve emekten tasarruf edin

- Veri ve bilgilerinizi anlaşılır, düzenli ve güvenli online platformlarda tutun

Örnek vaka çalışması 2:

Proje: Türkiye Sosyo-Ekonomik Derecelendirme ve Endeks sistemi oluşturulması.

Amaç: Sosyo-Ekonomik Derecelendirme (SED), lokasyon bazında karşılaştırmalı sosyo-ekonomik sıralama ve derecelendirme konusuna güvenilir ve tutarlı bir kriter getirmek için tasarlanmıştır. SED’in ana amacı, bölgeleri yaşanabilirlik, refah düzeyi ve eğitim seviyesi bakımından derecelendirmektir.

Veriler: Refah Düzeyi için Satış Fiyatları ve Kira Değerleri: Bölgelerdeki refah düzeyinin belirlenmesi SED çalışmasının en önemli girdilerinden birisidir. İlçe ve mahalle düzeyindeki konutların ilgili dönemdeki ortalama metrekare satış fiyatları ile kira değerleri, refah düzeyinin ölçümlenmesinde kullanılmıştır.

Yaşanabilirlik Düzeyi için Nüfus ve Konut Yoğunluğu: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri kullanılarak ilçe ve mahalle düzeyindeki nüfus ve konut yoğunluğu analiz kapsamına dahil edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda ilgili yoğunluk düzeylerinin yüksek olduğu bölgeler yaşanabilirlik açısından daha alt sıralarda iken, yoğunlukların düşük olduğu bölgeler daha üst sıralardadır.

Kültürel Düzey için Eğitim Süresi ve Eğitim Seviyesi: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden faydalanarak ilçe ve mahalle düzeyinde ortalama eğitim süresi ve eğitim seviyesi, ilgili bölgenin kültürel düzeyinin belirlenmesinde analiz kapsamına önemli bir girdi olarak dahil edilmiştir.

Metodoloji: Çalışma kapsamında kullanılan satış fiyatları, kira değerleri, nüfus yoğunluğu, konut yoğunluğu, eğitim seviyesi ve eğitim süresi değişkenleri yardımı ile oluşturulan algoritma sonucunda her bir bölgeye ait SED katsayıları belirlenmiştir. Belirlenen katsayılar K-Ortalama algoritması (K-Means Algorithm) kullanılarak sınıflandırılmıştır. K-Ortalama algoritması, merkez noktanın kümeyi temsil etmesi ana fikrine dayalı bir metot olup, benzer özellik gösteren değişkenlerin kümelenmesinde kullanılmaktadır. K-Ortalama algoritmasının çalışma mekanizmasına göre öncelikle her bir kümenin merkezini veya ortalamasını temsil etmek üzere k tane nesne seçilir. Kalan diğer nesneler, kümelerin ortalama değerlerine olan uzaklıkları dikkate alınarak, en benzer oldukları kümelere dahil edilir. REIDIN SED değerleri önceden belirlenen 9 farklı sınıfa göre birbirlerine benzerlik bakımından kümelenmiştir. Belirlenen 9 sınıf; A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C- şeklinde olup, 71 ilçenin ve 481 mahallenin sosyo-ekonomik açıdan birbirlerine olan üstünlüklerini göstermektedir.

Faydalar:

Başta,

a. Müşteri segmentasyonu,

b. Önceliklendirme,

c. Bölgesel kategorizasyon çalışmaları

ve daha bir çok alanda kullanımı; sektörde şimdiye kadar varolan büyük bir eksiği tamamlayarak hem bu noktada ihtiyacı karşılamış hem de veri toplama, para ve emekten tasarruf etme, düzenli ve güvenilir online platforma sahip olma konularında kullanıcılara maksimum kazanç sağlamıştır.

ODM - Otomatik Değerleme Modülü ve EDA - Emlak Değer Analiz Raporları


REIDIN, hemen hemen her gün güncellenen veri ve bilgi platformuyla müşterileri için değerleme ve risk yönetimi çözümleri odaklı veri ve analiz servisleri sunmaktadır.

REIDIN'in özel değerleme ve risk yönetimi çözümleri sunduğu kurumlar:

- Finans Kurumları: Bankalar, Mortgage Finansörleri ve Sigorta Şirketleri

- Değerleme şirketleri ve danışmanlıklar

- Devlet kurumları: Tapu/Kadastro Daireleri, Belediyeler, Vergi Kurumları

- Kar amacı gütmeyen dernekler

REIDIN değerleme ve risk çözümleri, emsaller (işlemler, ilanlar), endeksler ve REIDIN araştırma ekipleri ile bilgi ortaklarının topladığı verileri ile desteklenmektedir.

REIDIN'in Uluslararası kabul gören metodolojilere ve bünyesinde geliştirdiği analitik sistemlere dayalı ürünleri:

- ODM - Otomatik Değerleme Modülü

- Emlak Portföy analizi

- Endeks ve gösterge analizi

Değerleme servisleri odaklı otomatik oluşturulan verilerle REIDIN, sahada gerçek değerleme ve kadastro servisleri sağlayan değerlemeciler ve kadastroculardan oluşan güçlü bir ağ kurmuştur.

REIDIN, yoğun değerleme talebi nedeniyle piyasa oranlarıyla karşılaştırıldığında uygun maliyetli çözümler sunmaktadir.

Örnek vaka çalışması 1:

Proje: Büyük garimenkul portföylerini finansal ROI (yatırımın geri dönüş oranı) perspektifi ile güncel değeri üzerinden yönetmek.

Amaç: Büyük gayrimenkul portföyleri için güncel satış ve kira değerlerini öğrenip; satış, kiralama veya yatırım kararlarını oluşturmak.

Veriler: Nicel değişkenler;

• Oda sayısı

• Banyo Sayısı

• Dairenin Bulunduğu kat

• Dairenin bulunduğu binanın toplam kat sayısı

• Bina yaşı

Nicel değişkenler;

• Asansör

• Site içerisinde yer alma

• Güvenlik Hizmeti

• Kapalı otopark

Metodoloji: Otomatik fiyat değerlemesine konu olan gayrimenkulün bilinen bazı nitel ve nicel özelliklerinden faydalanılarak, bunların daha önceden hesaplanmış katsayıları ile istenilen herhangi bir dönem için değer analizi elde edilmesi mümkündür.

Bu nitel ve nicel özellikler fiyat üzerinde etkisi tartışılmayan ama bir o kadar da istatistiki manada anlamlı, elde edilebilir ve sunulabilir birer parametre olmalidir.

Değeri belirlenmesi istenen gayrimenkulün ilgili nitel ve nicel özelikleri değerlendirilerek oluşturulan Rapor, üç farklı analiz yöntemi kullanarak sonuç üretmektedir.

Otomatik Değerleme Modulünde (ODM) kullanılan üç farklı yöntem:

  • A. Endeksleme

    Gayrimenkulün, ilk satınalma değerini ve satın alınan tarihini baz alarak, istenilen dönem içinde fiyatındaki artış oranını ve nihai değerini gösteren metottur. Bu metot sonuçlarını üretirken, gayrimenkulün bulunduğu bölgenin satış/kira değerindeki tarihsel değişimlerinden (REIDIN EmlakEndeks) faydalanmaktadır.

  • B. İlanlar

    Değeri hesaplanmak istenen gayrimenkulün, seçilen nitel ve nicel özellikleriyle benzerlik gösteren ilan emsallerinden oluşturulan ve karşılaştırma yapılmasına olanak sağlayan metottur.

  • C. REIDIN ODM

    Gelişmiş istatistiksel analiz programı yardımıyla, seçilen herbir nitel/nicel özellikten faydalanarak hesaplama yapar. Bu metotta gayrimenkulün özelliklerine göre fiyat değişkenlik gösterecektir. Örneğin aynı özelliklere sahip 2 yaşındaki bir gayrimenkül ile 10 yaşındaki gayrimenkulün fiyatı birbirinden farklıdır.

Faydalar:

- Para, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayın

- Gayrimenkul/ipotek portföyünüzü etkin yönetin

- Portföyünüzün değeri üzerindeki kontrolünüzü artırın

- Mortgage ve değerleme iş akışlarınızı daha etkin yönetin

- Verimliliğinizi artırın

Örnek vaka çalışması 2:

Proje: Mortgage kredisi risk yönetimi.

Amaç: Mortgage kredi başlangıç tarihinden bugüne gayrimenkulün değer değişiminin hesaplanması ve bakiye ile kıyaslanması.

Veriler: REIDIN Endeks verileri, gayrimenkulün ilk alım tarihi, gayrimenkulün ilk alım değeri, gayrimenkul nitel/nicel özellikleri.

Yaşanabilirlik Düzeyi için Nüfus ve Konut Yoğunluğu: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri kullanılarak ilçe ve mahalle düzeyindeki nüfus ve konut yoğunluğu analiz kapsamına dahil edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda ilgili yoğunluk düzeylerinin yüksek olduğu bölgeler yaşanabilirlik açısından daha alt sıralarda iken, yoğunlukların düşük olduğu bölgeler daha üst sıralardadır.

Kültürel Düzey için Eğitim Süresi ve Eğitim Seviyesi: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden faydalanarak ilçe ve mahalle düzeyinde ortalama eğitim süresi ve eğitim seviyesi, ilgili bölgenin kültürel düzeyinin belirlenmesinde analiz kapsamına önemli bir girdi olarak dahil edilmiştir.

Metodoloji: İstatistiksel tabanlı model ile; satış emsalleri ile konutun nitel ve nicel özellikleri gibi geçmişe dönük emlak bilgilerini kullanarak istenen gayrimenkulün değerini analiz ederek, ilgili gayrimenkulün ek kredi alma potansiyelini ölçmektedir. Gayrimenkulün tahmini değerini derinlikli ve tarihsel fiyat, endeks, lokasyon, pazar koşulları ve gayrimenkulün birebir özelliklerine ilişkin detaylı verilerin analiz edilmesiyle hesaplamaktadır.

Ek kredi alma potansiyele konu olan gayrimenkulün bilinen bazı nitel ve nicel özelliklerinden faydalanılarak, bunların daha önceden hesaplanmış katsayıları ile istenilen herhangi bir dönem için değer analizi elde edilmesi mümkündür. Bu nitel ve nicel özellikler fiyat üzerinde etkisi tartışılmayan ama bir o kadar da istatistiki manada anlamlı, elde edilebilir ve sunulabilir birer parametrelerdir.

Faydalar:

- Risk yönetim sürecinizi Basel II ve III ile uyumlu hale getirin

- Risk yönetim sürecinizi BDDK yönetmelikleri ile uyumlu hale getirin

- Para, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayın

- Gayrimenkul/ipotek portföyünüzü etkin yönetin

- Portföyünüzün değeri üzerindeki kontrolünüzü artırın

- Mortgage ve değerleme iş akışlarınızı daha etkin yönetin

- Verimliliğinizi artırın

Örnek vaka çalışması 3:

Proje: Mortgage kredi hacminizi mevcut portföyünüzdeki ek kredi fırsatlarıyla büyütün.

Amaç: Mortgage kredi başlangıç tarihinden bugüne gayrimenkulü hızla değer kazanmış ve ek kredi alma potansiyeli yüksek müşterilerin belirlenmesi.

Veriler: REIDIN Endeks verileri, gayrimenkulün ilk alım tarihi, gayrimenkulün ilk alım değeri, gayrimenkul nitel/nicel özellikleri.

Metodoloji: İstatistiksel tabanlı model ile; satış emsalleri ile konutun nitel ve nicel özellikleri gibi geçmişe dönük emlak bilgilerini kullanarak istenen gayrimenkulün değerini analiz ederek, ilgili gayrimenkulün ek kredi alma potansiyelini ölçmektedir. Gayrimenkulün tahmini değerini derinlikli ve tarihsel fiyat, endeks, lokasyon, pazar koşulları ve gayrimenkulün birebir özelliklerine ilişkin detaylı verilerin analiz edilmesiyle hesaplamaktadır.

Ek kredi alma potansiyelinin ölçümüne konu olan gayrimenkulün bilinen bazı nitel ve nicel özelliklerinden faydalanılarak, bunların daha önceden hesaplanmış katsayıları ile istenilen herhangi bir dönem için değer analizi elde edilmesi mümkündür. Bu nitel ve nicel özellikler fiyat üzerinde etkisi tartışılmayan ama bir o kadar da istatistiki manada anlamlı, elde edilebilir ve sunulabilir birer parametrelerdir.

Bu yöntem ile ilgili gayrimenkulün günümüz değeri elde edilerek, kredi başlangıç tarihinden bugüne kazandığı değer ve bunun getirdiği ek kredi alma potansiyeli belirlenmiş olur.

Faydalar:

- Risk yönetim sürecinizi Basel II ve III ile uyumlu hale getirin

- Risk yönetim sürecinizi BDDK yönetmelikleri ile uyumlu hale getirin

- Para, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayın

- Gayrimenkul/ipotek portföyünüzü etkin yönetin

- Portföyünüzün değeri üzerindeki kontrolünüzü artırın

- Mortgage ve değerleme iş akışlarınızı daha etkin yönetin

- Verimliliğinizi artırın

REIDIMap: Coğrafi konum, veri ve harita çözümleri:


REIDIN tüm veri ve bilgileri üyelerine en iyi şekilde sunmak için gelişmiş ve kapsamlı harita ve grafik sistemleri kullanmaktadır.

REIDIN harita çözümleri ile:

- Emlak Sektörü Fiyat/Arz Sıcaklık Haritaları, trend ve diğer coğrafi veri çözümlerinden faydalanın;

- Veri ve bilgilerinizi görselleştirin;

- Bina, arsa ya da projeyi nokta, daire, kare ve çokgen Verileri ile seçin ve çevresini analiz edin;

- Bir bölgeyi belirli gayrimenkul analizi ile inceleyin;

- Binanızı adlandırın, kaydedin ve renklendirin;

- Kendi harita verinizi ".kml" formatında yükleyin;

- ".kml" formatındaki verilerinizi Google Earth gibi diğer harita çözümlerinde kullanmak üzere bilgisayarınıza kaydedin;

- Haritanızın ekran görüntüsünü kaydedin ve sunumlarınızda kullanın;

- Haritalarınızı kaydedin ve çıktısını alın.

Web sitenize REIDIMap'i ekleyin!

REIDIMap çözümleri ayrıca intranet, extranet, size ait gayrimenkul, proje ve arsa bankası verilerini içeren web sitenize uyarlanabilir.

Çözümlerin uygun olduğu kurumlar:

- Bankalar

- Geliştiriciler

- Perakendeciler

- Borç/varlık/portföy yöneticileri

- Değerlemeciler/kadastrocular

- Hükümetler

REIDIN Katma Değerli Hizmetler:


REIDIN olarak periyodik olarak yayınladığımız gayrimenkul fiyat endeksleri ve diğer göstergelerin yanında veri endeks ekibimiz Katma Değerli Hizmetler kapsamında kurumlara faaliyette bulundukları pazar, ürün ve sektörler için özel tahmin (forecasting) çalışmaları da sunmaktadır. Yerli ve/veya yabancı yatırım fonu, geliştirici, üretici, perakende, bankacılık, devlet ya da teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlere özel verilen bu hizmetler talep gelmesi durumunda tekrarlanabilir ve uzun dönemde derinleştirilebilir hale de getirilmektedir.

Örnek vaka çalışması 1:

Proje: Pazar Talep Tahmini

Amaç: Bir çok müşterimiz işlerini en çok hangi ekonomik, politik ve sektörel göstergelerin etkilediğini öğrenmek ve bunların ürünleri için gelecek tahmini üzerindeki etkilerini ölçmek istemektedir. Türkiye'de beton üreticisi bir kurum 2014 ve 2015 yılları için Hazır beton tüketimi ve inşaat demiri tüketim miktarlarının farklı senaryolar kapsamında tahminlenmesini istemiştir.

Veriler: Çalışma Türkiye geneli ve 4 şehir ile konut, ofis ve perakende türleri için geliştirilmiştir. Çalışma çerçevesinde 2002-2013 dönemi yapı ruhsatı yüzölçümleri miktarlarını etkileyen değişkenler bulunmuş ve 2014 -2015 yılları için korelasyon/regresyon analizleri kulanılarak tahmin yapılmıştır.

Metodoloji: Öngörü modelleri ve belirlenen senaryo analizleri sonucunda 2014-2015 yıllarında Türkiye geneli ile bölge bazlı değerlendirmeler yapılarak hazır beton tüketimi ve inşaat demiri kullanım miktarları belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada zaman serileri analizi ile AR1 modeli kullanılarak 2014-2015 yılları için tahminlemeler yapılmıştır.

Faydalar: Müşterimize sonuçlar interaktif tasarlanan bir toplantıda sunularak herkesin aynı sayfada olmasını, farklı uzmanlık ve bakış açılarının getirdiği katkıların not edilmesini ve bir sonraki adımda neler yapılabileceğinin konuşulmasına olanak sağlandı.