Subject :
Source :
Date :

Müteahhitlik odası kurulmadan inşaat sektörü düzeltilemez


January 26, 2012 · KonutHaberleri.com - Haberler
Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tellioğlu, müteahhitlerin bağlı olarak çalışabileceği bir odaya sahip olmamasının inşaat sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi.

İnşaat sektörünün, Türkiye ekonomisi için lokomotif sektör olduğunu ifade eden Tellioğlu, “Müteahhitlik yapı sektörünün yani yıllık 100 milyarlık yatırım yapan, dolaylı olarak 300 milyarlık yatırım gücü olan sektörün odasının olmayışının doğurduğu sıkıntılar çok büyük boyutlara ulaştı.Ülkemizde en küçük iş kollarının bile kendi meslek odaları varken, müteahhitlerin odasının olmayışı ilk bakışta garipsenen bir durum sergiliyor” dedi.

Müteahhitler sahipsiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ticaret odalarının yetki ve mali güç kayıplarından dolayı müteahhit odalarının kurulamadığını ifade eden Tellioğlu, şunları söyledi:

Bu kurumların hükümet üzerinde kurduğu baskı, müteahhitlerin sahipsiz kalmasına neden oluyor. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan 2001-2006 yılları arasını kapsayan Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın beşinci bölümü olan Kurumsal ve Hukuki Düzenlemeler kısmında ‘İnşaat mühendislik ve müteahhitlik sektörlerine ait bir bilgi bankası ve inşaat müteahhitleri odası kurulacaktır’ ibaresi yer almaktadır.

Yine Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın İnşaat Müteahhitlik Mühendislik ve Müşavirlik hizmetleri özel ihtisas komisyonu raporunda kendi kendini denetleyecek müteahhitlik mesleğini disipline edecek, başıbozukluğa son verecek, sivil meslek organı olarak müteahhit odaları veya birliğinin acilen kurulması ve odaların kendi ihtisas alanında ihtisas komiteleri oluşturarak sorunları gündeme getirmeleri sağlanmalıdır denilmektedir. Fakat geçen bu süreç içerisinde hiçbir düzenleme yapılamamıştır.”

Karnesiz müteahhitler

Türkiye’de yalnızca kamu sektörüne iş yapan müteahhitlere iş bitirme verildiğini belirten Tellioğlu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan müteahhitlik belgesi alan 91 bin 400 firma var. Özel sektörde karnesiz çalışan müteahhit sayısı 200 binin üzerinde. Bu sayı 27 AB ülkesindeki toplam müteahhit sayısından daha fazla” dedi.

Hürriyet
KonutHaberleri.com - Haberler